புதிய லிஷி வருகிறது !!!!!

 

 

நீண்ட நேரம் காத்திருக்கிறது

யுஎஸ்ஏ லாக் லிஷி லாக்பிக் மற்றும் டிகோடர் கருவிகள் வருகின்றன.

இப்போது இவை கையிருப்பில் உள்ளன

AM5 / BE2 / KW1 / KW5 / M1 / ​​SC1 / SC4

ஆர்டருக்கு வருக.

 

அசல் லிஷி.

OLS-BE2-7_2048x2048 OLS-BE2-6_2048x2048 OLS-M1MS2-AG_A_2048x2048 OLS-SC4-L-AG_A_2048x2048 OLS-SC4-AG-6PINS_2048x2048 9567_OLS-2IN1-SC1_112020


இடுகை நேரம்: டிசம்பர் -11-2020